Aanmelden velddag

 

Tijdens de Velddag zullen we de dan geldende richtlijnen betreffende het Coronavirus in achtnemen.
Raadpleeg de meest actuele richtlijnen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Aanmelden velddag