Samenwerken

Zaken doen met ons is gebaseerd op wederzijds vertrouwen, waarbij persoonlijk contact en heldere afspraken de basis vormen van jarenlange zakelijke relaties.

Schaap Holland is in de gehele aardappelketen actief. Het begin van die keten is pootgoed. Onze pootgoedafdeling houdt zich onder andere bezig met onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe aardappelrassen om kwalitatief hoogstaande producten te leveren en innoverend te zijn. Doordat wij in alle onderdelen van de keten actief zijn is er veel kennis van de huidige vraag van de markt. Zo verwerken wij zelf ook meerdere van onze eigen ontwikkelde rassen.

Wij maken onderscheid tussen pootgoed voor tafelaardappelen, de verwerkende industrie en biologische teelt. Welke rassen daar precies onder vallen kunt u vinden in ons assortiment.

Samen met onze eigen gespecialiseerde telers in binnen- en buitenland produceren wij pootgoed. Wij onderhouden dan ook relaties met telers in de Benelux, Duitsland en Frankrijk en ons pootgoed wordt in heel Europa en delen van Afrika, het Midden-Oosten, Azië en Amerika verkocht. In de afzet en handel van pootgoed kenmerken wij ons door aandacht voor kwaliteit, relatiebeheer en flexibiliteit. Daarmee creëren wij een dynamische import- en export activiteit.

Wij hebben er bewust voor gekozen heldere afspraken vast te leggen in eenvoudige contracten. Bij ons heeft de teler de mogelijkheid om uit diverse contractvormen een keuze te maken bij de verkoop van pootaardappelen. Zo kunnen wij de volgende contractvormen aanbieden;

Vaste prijs contracten
Bij vaste prijs contracten wordt voor een bepaalde hoeveelheid een vaste prijs bepaald. Teelt op basis van een vaste prijs contract kan overeengekomen worden voor zowel Schaap Holland licentierassen als voor vrije rassen.

Pool contracten
Schaap Holland biedt de mogelijkheid om pootaardappelen in poolverband te telen. Schaap Holland stelt zich daarbij ten doel de pootaardappelen zo optimaal mogelijk te vermarkten. In poolverband kunnen zowel Schaap Holland licentierassen als vrije rassen worden geteeld. Een viertal pooltelers zijn vertegenwoordigd in een vertrouwenscomissie, die toeziet op een juiste werkwijze en ons informeert over actuele telerszaken.

Bent u een pootgoedteler en zou u graag samen met ons kwalitatief hoogwaardig pootgoed telen of heeft u een vraag over onze werkwijze? Neem dan contact op met één van onze vertegenwoordigers.

Bent u een teler of pootgoedhandelaar en zou u graag pootgoed van ons afnemen? Neem dan contact op met één van onze verkopers. Voor andere vragen staan wij natuurlijk ook altijd open!