Samenwerken

Zaken doen met ons is gebaseerd op wederzijds vertrouwen, waarbij persoonlijk contact en heldere afspraken de basis vormen van jarenlange zakelijke relaties. Wij hebben er bewust voor gekozen deze heldere afspraken vast te leggen in eenvoudige contracten. Bij ons heeft de teler de mogelijkheid om uit diverse contractvormen een keuze te maken bij de verkoop van aardappelen. Zo kunnen wij de volgende contractvormen aanbieden;

Vaste prijs contracten
Bij vaste prijs contracten wordt voor een bepaalde hoeveelheid een vaste prijs bepaald. Bij vroegere of latere levertijd wordt middels een staffel een bewaarvergoeding / -korting toegepast.

Pool contracten
Binnen Schaap Holland is een poolcommissie opgericht die tot doel heeft aardappelen, die binnen poolverband worden geteeld, zo optimaal mogelijk te vermarkten. De poolcommissie is samengesteld uit een drietal telers die samen met ons regelmatig de afzetstrategie van de poolaardappelen bespreekt. Deze afzetvorm is zeer populair bij een grote groep telers, mede gezien de goede resultaten ten opzichte van andere handelshuizen. Naast een regulier poolcontract zijn ook de volgende varianten daarop bij ons aanwezig;

  • Pool contracten met voorverkoop voor verwerkingsaardappelen waarbij de verkoop voor aanvang van het pootseizoen start.
  • Pool contracten zonder voorverkoop voor verwerkingsaardappelen, waarbij de verkoop pas na de oogst start.
  • Bodem pool contracten, waarbij een bepaalde bodem- / garantieprijs wordt betaald.
  • Teruglevercontracten, waar er bij de aankoop van pootgoed een overeenkomst wordt gesloten over een vast tonnage dat na de oogst wordt geleverd.